W medycynie estetycznej regularnie oferowane są nowe metody zabiegowe, bardziej skuteczne preparaty. Jednak poszczególne zabiegi, które zapewnia medycyna estetyczna kraków są w stanie przynieść nieco Read the rest of this entry »

Ustalenie wskazań do usuwania zębów jest uzależnione od postępu stomatologii zachowawczej i aktualnego ujęcia zagadnienia zakażenia ogniskowego.

Zęby wielokorzeniowe usuwa się w przypadkach zgorzeli miazgi, ostrego .zapalenia ozębnej, przewlekłego zapalenia ozębnej: ziarnino- wego i ziarninującego, torbieli okołowierzchołkowej. W zapaleniu okost- nej, ropniu podokastnawym i zapaleniu kości wskazane jest usunięcie wielokorzeniowego ‚zęba „przyczynowego” w jak najwcześniejszym okresie. Zęby jednokorzeniowe należy usuwać w okresie początkowym ostrego zapalenia kości, naitomiiast w zapaleniu okoBłnej i ropniu podokostnowym należy rozpatrzyć możliwość ich dalszego leczenia zachowawczego, Usunięciu podlegają wszystkie zęby podejrzane jako źródło zakażenia ogniskowego zęby, których korona uległa rozległemu zni- Sizczeniu, ta|k że jest możliwa jej odbudowa protetyczna zęby nie nadające się do leczenia zachowawczego lub chirurgicznego. Wskazaniem do usunięcia zębów z żywą miazgą mogą ibyć względy .protetyczne i ortodontyczne. Dotyczy to zębów nadliczbowych, stojących poza lukiem zębowym, utrudniających protezowanie. Przyzębica trzeciego, a nieraz drugiego stopnia może być wskazaniem do usuwania zębów. Należy usuwać dolne zęby mądrości przy powtarzających się stanach zalpalnych okołdkoronowych. Usuwanie zębów zatrzymanych oraz tkwiących w linii złamania kości będzie omawiane niżej. Zęby mleczne ze zgorzelą miazgi ‚podlegają usunięciu.

Read the rest of this entry »

w okresie pr:zed- i pooperacyjnym powinny znajdować się pod opieką pediatry. Niekiedy, szczególnie u dzieci starszych, potrzebna jest pomoc psychologa, a nawet psychiatry, ponieważ ciężkie urazy psychiczne i kompleksy związane z kalectwem rzutują na rozwój psychiczny dziecka i jego stosunek do społeczeństwa.

W leczeniu rozszczepów bardzo istotnym zagadnieniem jest wybór najkorzystniejszego okresu dla przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Większość amtarów stoi na stanowisku, że leczenie chirurgiczne tych wad rozwojowych łącznie z operacjami poprawczymi powinno być zakończone przed pójściem dziecka do szkoły. Leczenie ortodontyczne i foniatryczne w razie potrzeby może być kontynuowane w wieku szkolnym. Rozszczepy wargi i podniebienia stanowią wade rozwojowa

Read the rest of this entry »

Z e w .n ą t r z. u s t n y sposób z. nie !c. z ulania polega nia| do-tarciu do przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przez wkłucie igły na 1,5-2 cm przed kątem żuchwy w okolicy podżuchwowej i przejściu na wewnętrzną powierzchnię gałęzi żuchwy na wysokości 4-5 cm. W tym miejscu osiąga się otwór żuchwowy.

Znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego obejmuje zęby połowy żuchwy, dziąsła (z wyjątkiem Okolicy unerwionej przez nerw policzkowy) na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodote- wegoi i część wargi dolnej.

Read the rest of this entry »

Znieczulenie do zabiegu operacyjnego w przypadkach głębokich ropni i ropowic okołoszczękowych stanowi trudny problem. Znieczulenie dotchawicze w wielu przypadkach jest utrudnione lub nawet niewykonalne ‚(szczęk o ścisk, ropowica dna jamy ustnej, ropowica przestrzeni przygairdłowej). Inne sposoby znieczulenia ogólnego (wziewne, dożylne) są niebezpieczne ze względu na możliwość aspirowania ropy do dróg oddechowych, nagłego skurczu krtani lub głośni, porażenia ośrodka oddecho-wego. Najbardziej proste i bezpieczne jest warstwowe znieczulenie nasiękowe nowokainą w linii cięcia.

Read the rest of this entry »