Na pierwszej wizycie zbiera się wywiad i przeprowadza badanie pacjenta. W razie potrzeby dokonuje się takich zabiegów, jak np. zdjęcie kamienia czy likwidacja przedwczesnych kontaktów lub wyrówna- nie powierzchni zgryzowej. Jeżeli są wskazania, kieruje się pacjenta na badania dodatkowe lub leczenie specjalistyczne (zachowawcze, parodon- tologiczne, chirurgiczne), ewentualnie wykonuje również wyciski dla modeli diagnostycznych.

W wielu przypadkach już na pierwszej wizycie planuje się zakres leczenia protetycznego oraz konstrukcję uzupełnienia. Podczas wykonywania mostów postępowanie praktyczne polega na opracowaniu zębów filarowych. Zostało ono opisane w rozdziale o protezach jednoczłono- wych. Opracowanie to różni się w zależności od konstrukcji mostu, jego rozległości oraz od rodzaju elementów łączących przęsło z filarem. W mostach dwubrzeżnych filary pokryte koronami muszą być w stosunku do siebie równoległe. Przy mostach wieloczłonowych, opartych na kilku filarach, korzystne jest po zeszlifowaniu zębów pobranie wycisku w celu wykonania modelu orientacyjnego, który umożliwi ocenę dokładności opracowania i równoległości zębów filarowych.

Leave a Reply