Murray uzyskał dobre wyniki stosując elastyczne tworzywo Mollo- plast do podścielania protez szczękowo-twarzowych i pooperacyjnych. Materiał ten wykazywał największą odporność na odkształcenia ze wszystkich dotychczas stosowanych.

Obecnie coraz szerzej do wykonywania części zatykającej protezę wykorzystuje się odpowiednio spreparowane masy silikonowe. Zdaniem Schaafa obturator silikonowy jest dobrze tolerowany przez tkanki, a jego elastyczność umożliwia wykorzystanie wszystkich zachyłków podłoża dla poprawy retencji protezy.

Leave a Reply