Najbardziej charakterystycznym objawem przewlekłego zapalenia kości szczękowych są przetoki, przez które wydobywa się wydzielina ropna z trumienki martwaka. Przetoki są wypełnione ziarniną d mogą być umiejscowione na skórze lub na wyrostku zębodołowym. Posuwając się zgłębnikiem w głąb przetoki, dochodzi się do kości, a nieraz można wyczuć chropowatą powierzchnię martwaka. Drobne martwaki często samoistnie wydalają się przez przetokę. Obecnie, w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków, nieraz spostrzega się nietypo-

wy przebieg przewlekłego zapalenia kości szczękowych. Mimo wyraźnego obraziu radiologicznego świadczącego o istnieniu martwaków nie stwierdza się czynnych przetok przez długi okres czasu, występują natomiast okresowe zaostrzenia z dolegliwościami bólowymi, obrzękiem tkanek miękkich, odczynem ze strony węzłów chłonnych i obja-wami zapalenia ozębnej. W podobnych przypadkach występuje zazwyczaj wzmożony odczyn okolstnowy, który może powodować nadmierne nowotworzenie tkanki kostnej. Nawarstwianie kości może być tak znaczne, że prowadzi do zaburzeń w konfiguracji twarzy.

Zamknięcie przetoki, przez którą wydziela się ropa przy istniejącym w ikośici martwafcu, zawsze poiwo duje zaostrzenie procesu zapalnego. Nieraz występuje gwałtowne podwyższenie ciepłoty i dreszcze.

Leave a Reply