Proteza pooperacyjna kontaktująca z tkankami miękkimi, często pokrytymi bliznami, może je uszkadzać bez objawów subiektywnych lub wywoływać doznania bólowe. Duże kłopoty występują u pacjentów poddawanych radio- i chemioterapii, u których odporność zarówno ogólna, jak i miejscowa są znacznie osłabione. Protezy pooperacyjne należy wielokrotnie podścielać ze względu na znaczne zmiany w podłożu i częściej je wymieniać na nowe w porównaniu z protezami tradycyjnymi.

Pacjenta użytkującego protezy pooperacyjne należy przekonać o konieczności starannej higieny jamy ustnej i protez. Jeżeli zostało zachowane resztkowe uzębienie, powinno się je zabezpieczać preparatami fluorowymi przed próchnicą oraz okresowo profesjonalnie usuwać kamień i płytkę nazębną. W omawianej grupie pacjentów, ze względu na sprzyjające warunki, znacznie częściej niż u innych użytkowników ruchomych protez płytowych stwierdza się infekcję grzybiczą i o większym nasileniu. W związku z tym powinni oni być poddawani okresowym badaniom mykologicznym i leczeniu przeciwgrzybiczym. Dużą pomocą w procesie adaptacji jest współpraca z psychiatrą i psychologiem.

Należy podkreślić, że pomimo kłopotów i trudności związanych z leczeniem i rehabilitacją protetyczną pacjentów po rozległych zabiegach, jest to w wielu przypadkach jedyna metoda umożliwiająca tej grupie chorych normalną lub prawie normalną egzystencję w społeczeństwie.

Leave a Reply