Więcej trudności występuje przy wykonywaniu protezy-obturatora u pacjentów bezzębnych z rozległym zniszczeniem tkanek i dużym otworem w podniebieniu. Bardziej skomplikowana jest technika wyciskowa oraz konstrukcja obturatora mogąca zapewnić utrzymanie protezy w bardzo trudnych warunkach podłoża.

Przed pobraniem wycisku wstępnego masą alginatową na łyżce standardowej, otwór w podniebieniu pokrywa się wilgotną gazą lub wypełnia tamponami istniejącą jamę. Na modelu uzyskanym z wycisku wstępnego można wykonać łyżkę indywidualną, bądź gotową protezę (po uprzednim ustaleniu centralnego zwarcia i kontroli próbnej protezy).

Leave a Reply