Przy projektowaniu mostów, podobnie jak i innych uzupełnień protetycznych, stosuje się zasadę nieodbudowywania trzecich trzonowców. Mosty są dwubrzeżne i jednobrzeżne. Przęsło mostu dwubrzeżnego w odcinku przednim może maksymalnie odbudowywać cztery brakujące zęby, zaś w odcinkach bocznych nie więcej niż trzy. W moście jednobrzeżnym dowieszone przęsło powinno być tylko jednoczłonowe.

Poniżej zostanie przedstawionych kilka typowych rozwiązań odbudowy mostami brakujących zębów przy założeniu, że filary są pełnowartościowe, tzn. zdrowe, prawidłowo ukształtowane anatomicznie, dobrze osadzone w zębodołach. Będą to tylko przykłady które mogą być pomocne przy projektowaniu mostów, ilustrujące fragment zagadnienia odbudowy braków uzębienia protezami stałymi. Indywidualne warunki w jamie ustnej i stały postęp w zakresie lecznictwa protetycznego nakazują dokładne analizowanie każdego przypadku i szukanie najlepszych, aktualnie możliwych rozwiązań.

Leave a Reply