Rozszczep wargi górnej, (cheiloschisis) jrąoże być jedno-stronny lub obustronny, icześdiowy lub całlkowity. Bardzo rzadko występuje częściowy rozszczep w^argi w linii środkowej. Całkowity rozszczep wargi stosunkowo często występuje łącznie z rozszczepem wyrostka zębodołowego (cheilognathoschisis). Niekiedy

następuje rozszczepienie wyłącznie mięśnia okrężnego ust z zachowaniem skóry i błony śluzowej, co określa się jako ukryty rozszczep wargi. Częściowy jednostronny rozszczep wargi górnej może dotyczyć wyłącznie czerwieni wargi, połowy lub 2/s wysokości wargi.

W przypadku rozszczepu w obrębie czerwieni następuje upośledzenie wyglądu i trudności w szczelnym zwieraniu warg. Jednak większość takich dzieci jest karmiona piersią. Rozszczep w obrębie czerwieni nie wpływa ujemnie na rozwój wyrostka zębodołowego dzięki zachowaniu pierścienia mięśniowego w większej części wargi.

Leave a Reply