W sytuacjach, kiedy po oszlifowaniu zębów zostaną zlikwidowane uprzednio istniejące strefy podparcia, niezbędne jest pobranie kęska zwarciowego z twardego materiału (np. stentsu) na początku wizyty, przed zlikwidowaniem stref podparcia. Umożliwi on ustalenie modeli w położeniu, jakie było przed oszlifowaniem zębów.

Jeżeli planuje się wykonanie mostu licowanego tworzywem kosmetycznym (akryl, porcelana) konieczne jest również dobranie koloru zębów. Wycisk i kęsek zwarciowy wraz z informacjami dodatkowymi zanotowanymi w karcie laboratoryjnej zostają przesłane do pracowni, gdzie na ich podstawie technik wykonuje most. Postępowanie na tej wizycie kończy zabezpieczenie zębów koronami ochronnymi.

Leave a Reply