Zdrowe Zęby

Z e w .n ą t r z. u s t n y sposób z. nie !c. z ulania polega nia| do-tarciu do przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przez wkłucie igły na 1,5-2 cm przed kątem żuchwy w okolicy podżuchwowej i przejściu na wewnętrzną powierzchnię gałęzi żuchwy na wysokości 4-5 cm. W tym miejscu osiąga się otwór żuchwowy.

Znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego obejmuje zęby połowy żuchwy, dziąsła (z wyjątkiem Okolicy unerwionej przez nerw policzkowy) na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodote- wegoi i część wargi dolnej.

Read the rest of this entry »

Znieczulenie do zabiegu operacyjnego w przypadkach głębokich ropni i ropowic okołoszczękowych stanowi trudny problem. Znieczulenie dotchawicze w wielu przypadkach jest utrudnione lub nawet niewykonalne ‚(szczęk o ścisk, ropowica dna jamy ustnej, ropowica przestrzeni przygairdłowej). Inne sposoby znieczulenia ogólnego (wziewne, dożylne) są niebezpieczne ze względu na możliwość aspirowania ropy do dróg oddechowych, nagłego skurczu krtani lub głośni, porażenia ośrodka oddecho-wego. Najbardziej proste i bezpieczne jest warstwowe znieczulenie nasiękowe nowokainą w linii cięcia.

Read the rest of this entry »

Rozszczep wargi górnej, (cheiloschisis) jrąoże być jedno-stronny lub obustronny, icześdiowy lub całlkowity. Bardzo rzadko występuje częściowy rozszczep w^argi w linii środkowej. Całkowity rozszczep wargi stosunkowo często występuje łącznie z rozszczepem wyrostka zębodołowego (cheilognathoschisis). Niekiedy

następuje rozszczepienie wyłącznie mięśnia okrężnego ust z zachowaniem skóry i błony śluzowej, co określa się jako ukryty rozszczep wargi. Częściowy jednostronny rozszczep wargi górnej może dotyczyć wyłącznie czerwieni wargi, połowy lub 2/s wysokości wargi.

Read the rest of this entry »

Najbardziej charakterystycznym objawem przewlekłego zapalenia kości szczękowych są przetoki, przez które wydobywa się wydzielina ropna z trumienki martwaka. Przetoki są wypełnione ziarniną d mogą być umiejscowione na skórze lub na wyrostku zębodołowym. Posuwając się zgłębnikiem w głąb przetoki, dochodzi się do kości, a nieraz można wyczuć chropowatą powierzchnię martwaka. Drobne martwaki często samoistnie wydalają się przez przetokę. Obecnie, w związku z szerokim stosowaniem antybiotyków, nieraz spostrzega się nietypo-

Read the rest of this entry »

Przewlekłe zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej może być zejściem ostrego procesu zapalnego w zatoce. Może również rozwijać się powoli bez poprzedzających ostrych objawów klinicznych i wtedy od początku choroby prizyjmujje przebieg charakterystyczny dla przewlekłego zapalenia. W przewlekłym zapaleniu zatoki szczękowej występują przede wszystkim zmiany wytwórcze błony śluzowej w postaci jej przerostu lub polipów. Nieraz polipy wypełniają całe światło zatoki. Wydzielina ropna jest zazwyczaj gęsta, niekiedy silnie cuchnąca. Przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej może przebiegać bezcibjawowo lub z bardzo nieznacznymi objawami klinicznymi. Rozpoznaje się je wówczas najczęściej przypadkowo’. Może to mieć miejsce po usunięciu zęba, kiedy z zębodołu wydziela się treść ropna, a sondowaniem stwierdza się połączenie z zatoką.

Read the rest of this entry »

Przy projektowaniu mostów, podobnie jak i innych uzupełnień protetycznych, stosuje się zasadę nieodbudowywania trzecich trzonowców. Mosty są dwubrzeżne i jednobrzeżne. Przęsło mostu dwubrzeżnego w odcinku przednim może maksymalnie odbudowywać cztery brakujące zęby, zaś w odcinkach bocznych nie więcej niż trzy. W moście jednobrzeżnym dowieszone przęsło powinno być tylko jednoczłonowe.

Read the rest of this entry »

W sytuacjach, kiedy po oszlifowaniu zębów zostaną zlikwidowane uprzednio istniejące strefy podparcia, niezbędne jest pobranie kęska zwarciowego z twardego materiału (np. stentsu) na początku wizyty, przed zlikwidowaniem stref podparcia. Umożliwi on ustalenie modeli w położeniu, jakie było przed oszlifowaniem zębów.

Jeżeli planuje się wykonanie mostu licowanego tworzywem kosmetycznym (akryl, porcelana) konieczne jest również dobranie koloru zębów. Wycisk i kęsek zwarciowy wraz z informacjami dodatkowymi zanotowanymi w karcie laboratoryjnej zostają przesłane do pracowni, gdzie na ich podstawie technik wykonuje most. Postępowanie na tej wizycie kończy zabezpieczenie zębów koronami ochronnymi.

Read the rest of this entry »

Na pierwszej wizycie zbiera się wywiad i przeprowadza badanie pacjenta. W razie potrzeby dokonuje się takich zabiegów, jak np. zdjęcie kamienia czy likwidacja przedwczesnych kontaktów lub wyrówna- nie powierzchni zgryzowej. Jeżeli są wskazania, kieruje się pacjenta na badania dodatkowe lub leczenie specjalistyczne (zachowawcze, parodon- tologiczne, chirurgiczne), ewentualnie wykonuje również wyciski dla modeli diagnostycznych.

Read the rest of this entry »

Proteza pooperacyjna kontaktująca z tkankami miękkimi, często pokrytymi bliznami, może je uszkadzać bez objawów subiektywnych lub wywoływać doznania bólowe. Duże kłopoty występują u pacjentów poddawanych radio- i chemioterapii, u których odporność zarówno ogólna, jak i miejscowa są znacznie osłabione. Protezy pooperacyjne należy wielokrotnie podścielać ze względu na znaczne zmiany w podłożu i częściej je wymieniać na nowe w porównaniu z protezami tradycyjnymi.

Read the rest of this entry »

U pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie szczęki postępowanie jest bardziej skomplikowane i uzyskanie korzystnych wyników leczenia jest trudniejsze niż w grupie I. U tych chorych natychmiast po zabiegu występuje połączenie jamy ustnej z jamą nosową, utrudniając mowę i odżywianie. Knak leczenie protetyczne pacjentów z resekcją szczęki proponuje podzielić na trzy etapy: „Etap pierwszy polega na wykonaniu protezy operacyjnej, pokrywającej ubytek tkanek powstały po resekcji szczęki w celu umożliwienia pacjentowi połykania, stworzenia podparcia dla powłok twarzy oraz utrzymania tamponów. W drugim etapie, po 14 dniach od chwili operacji, wykonuje się wczesną protezę pooperacyjną, która umożliwia pacjentowi żucie i w miarę zrozumiałą wymowę. W trzecim etapie, po całkowitym wygojeniu tkanek, zostaje wykonana proteza długoczasowa”.

Read the rest of this entry »